www.cszo.cz
Československá železářská a ocelářská akciová společnost
Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1370
V Jílovém u Prahy 15.9.2016

Vážení obchodní přátelé,
dovolujeme si Vás informovat, že naše společnost ČSŽO a.s. od 8.9.2016 změnila sídlo společnosti z původní adresy Slapská 1/2115, 100 00 Praha 10, tel .267 280 111 na adresu: V Lázních 395, 254 01 Jíové u Prahy, tel. 241 096 480
Prosíme Vás tímto o provedení změny adresy a telefonu ve vaší databázi. Od 8.9.2016 používejte pro veškerou korespondenci a zejména pro vystavování daňových a účetních dokladů novou adresu.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

ČSŽO a.s. Jan Vláčil

Československá železářská a ocelářská akciová společnost působí na trhu od roku 1992 a za tuto dobu získala v ČR desítky spokojených zákazníků. Mezi naše ákazníky se řadí především průmyslové podniky zabývající se hutnictvím kovů zejména slévárny nebo ocelárny. Specializujeme na obchodní a distribuční činnost s hutními materiály, kovy, feroslitinami, očkovadly a přísadami.
Nabízíme zejména licí prášky METALLURGICA. Společnost METALLURGICA Gesselschaft für Hüttenwerkstechnik mbH & Co.KG byla založena v roce 1965. Požadavky ocelářského průmyslu s přihlédnutím k automatizovaným postupům a homogenitě vedly v roce 1976 k zavedení výroby granulovaných prášků používaných při odlévání ocelí. Dnes má společnost 200 zaměstnanců, výrobky dodává do 45 zemí. V současné době společnost nabízí licí prášky pro širokou škálu ocelí a typů odlévání. Společnost je držitelem certifikátu ISO 9001.
ADRESA TELEFON TELEFAX IČ/DIČ BANKOVNÍ SPOJENÍ URL + EMAIL
Slapská 1/2115 267 280 111 274 783 618 45307164 Komerční banka Praha www.cszo.cz
100 00 Praha 10 267 280 220 CZ45307164 č.účtu:35-7173170237/0100 cszo@cszo.cz

Účetní rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Zpráva o vztazích
Zpráva o přezkumu zprávy o vztazích
Zpráva o podnikatelské činnosti
Pozvánka na valnou hromadu